Vilkår

Forpliktelser

Som kunde skal du føle deg sett og hørt, samt tatt godt vare på. Alle skal føle seg 
velkomne. Som kunde forplikter du deg til å:

 • Ta hensyn til treningssenterets regler dersom treningssenter benyttes
 • Sette seg inn i digitalt verktøy og bruke det etter brukeranvisning ved digital trening
 • Oppgi korrekt helseinformasjon
 • Møte opp til korrekt tidspunkt

Som personlig trener forplikter Edvard Skagestad seg til:

 • Gi best mulig veiledning innenfor programmet 
 • Bidra til strukturert og informativ trening, også ved digital trening
 • Skape et godt løp sammen med kunden og basert på kundens helseopplysninger og mål
 • Møte opp til korrekt tidspunkt

Betaling 

Kunde betaler pakker og skreddersydde programmer på forskudd. Enkelttimer og duo-timer betales etter timens slutt. Ved kjøp av program gjennom nettbutikk foretas betalingen etter oppgitte betalingsløsninger. 

Faktura blir sendt via e-post med et minimum på 14 dagers forfall. Dersom betaling ikke skjer innen forfall sendes varsel med gebyr, deretter inkassovarsel med nytt betalingsforfall. Ved forsinket betaling kan Edvard Skagestad kreve dekkede omkostninger og renter etter inkassoloven, og lov om renter ved forsinket betaling.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Ansvarsfraskrivelse

Edvard Skagestad tar ikke ansvar for eventuelle skader, sykdommer eller lidelser som kan spores tilbake til informasjon fra Edvard Skagestad etter endt kundeforhold. Kunden
oppfordres alltid til å konsultere lege eller andre sakkyndige før du tar i bruk personlig
treners råd og øvelser ved ikke-normal helse. Informasjonen fra personlig trener skal under ingen omstendigheter erstatte konsultasjon av lege eller andre sakkyndige.

Edvard Skagestad står ikke ansvarlig for avgrensinger eller hindringer av treningsmuligheter på grunn av forhold Edvard Skagestad ikke har kontroll over (Force Majeure).

Edvard Skagestad har ikke ansvar for bruk av privat digitalt verktøy. En er selv ansvarlig for å sette seg inn i digitalt verktøy og bruk av verktøy. Edvard Skagestad vil innenfor rimelighetens grenser hjelpe med veiledning til digitalt verktøy som blir brukt ved trening.

Personopplysninger

Som kunde hos Edvard Skagestad samtykker du til at vi innhenter, lagrer og behandler dine personopplysninger. Dette gjør vi for å optimalisere vårt treningstilbud.

Som kunde samtykker du til at Edvard Skagestad kan nytta elektroniske kommunikasjonsmiddel for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, medregnet nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.

Utlevering av personopplysninger vil ikke skje uten ditt samtykke. Dette gjelder ikke ovenfor inkassoselskap, ved manglende betaling.

Edvard Skagestad reserverer seg retten til prisjustering. 

Rettigheter og plikter

 • Kunde er selv ansvarlig for å være forsvarlig helsemessig i stand til å benytte seg av personlig trening med Edvard Skagestad.
 • Kunde plikter seg til å kjenne til treningssenterets sine rutiner, sikkerhets og trivselsregler dersom treningssenter benyttes.
 • Kunde plikter å informere Edvard Skagestad om endringer i personalia,
  adresseendringer, kontonummer og andre ting som har betydning for kundeforholdet eller fakturering.

Kjøpsvilkår

 • Pakker og skreddersydde programmer betales på forskudd
 • Pakker skal i sin helhet gjennomføres innenfor en periode på 12 måneder
 • Unntak avtales skriftlig med Edvard Skagestad.
 • Kunden betaler for hver time, også ved avlysing dersom det ikke gis beskjed per tlf/mail minimum 24 timer før avtale. Dersom personlig trener ikke møter til avtalt tid med mer enn 5 minutter i forsinkelse uten å melde i fra minimum 24 timer i forkant, får kunden en gratis time med personlig trener som erstatning for avtalebrudd. I spesielle tilfeller kan unntak for denne regelen gis.
 • Kunde er selv ansvarlig for sin egen helsetilstand, som gjør at treningen kan gjennomføres uten risiko. 

Alle personlige trenere er underlagt en taushetsplikt, som innebærer at opplysninger som kommer frem mellom kunde og personlig trener ikke deles uten kundens samtykke. Unntak ved ubetalte tjenester.